čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Inšpekčná činnosť


Organizačná zložka spoločnosti Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., pôsobí ako autorizovaný a akreditovaný inšpekčný orgán typu A a vykonáva :
  • inšpekciu automatizovaných meracích systémov (AMS),

  • inšpekciu prenosných/mobilných emisných meracích systémov (EMS),

  • kontrolu funkčných parametrov týchto zariadení,

  • posudzovanie zhody s požiadavkami právnych a technických predpisov.
Uvedené inšpekčné činnosti vykonávame, podľa požiadaviek zákazníka, formou úplnej (QAL2) a periodickej (AST) funkčnej skúšky podľa EN 14181 a ďalších normatívnych predpisov (EN, ISO).

         


  
© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.